Vennootschaps- en financieel recht, fusies en overnames

intui heeft een bijzondere expertise in vennootschapsrechtelijke transacties, waaronder complexe oprichtingen en kapitaalverrichtingen, fusies en splitsingen, management buy-outs, overdrachten van aandelen en activa, (des)investeringen, samenwerkingsverbanden en andere herstructureringen. Wij adviseren ondernemingen bij de aanvang van het proces over de transactiestructuur, we voeren het due diligence onderzoek en staan onze cliënten op efficiënte en constructieve wijze bij in het onderhandelingsproces.

Wij begeleiden regelmatig vennootschappen bij de openbare uitgifte van (coöperatieve) aandelen en andere effecten en bij de implementatie van aandelenoptieplannen. Wij adviseren (genoteerde) vennootschappen over hun informatie-, transparantie- en corporate governance verplichtingen.

Wij worden ook vaak geraadpleegd voor de redactie van associatieovereenkomsten tussen vrij beroepers en andere dienstverleners.

Daarnaast behandelen wij alle mogelijke vennootschapsgeschillen (zie Geschillenbeslechting en arbitrage), o.m. conflicten tussen aandeelhouders en andere vennootschapsactoren (bestuurders, commissarissen…), en geschillen na overname van aandelen (post-acquisitiegeschillen). Wij zijn ook zeer vertrouwd met geschillen in associaties van vrij beroepers en geschillen n.a.v. echtscheidingen in vennootschappen tussen echtgenoten.

Onze vennootschaps- en M&A-praktijk omvat onder meer de volgende aspecten:

 • oprichting van vennootschappen (keuze rechtsvorm, statuten …)
 • vennootschaps- en handelsnaam
 • werking van vennootschappen (bestuur, algemene vergadering…)
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • vennootschapsrechtelijke problemen ingevolge echtscheiding
 • aansprakelijkheid van bestuurders/commissarissen
 • winstuitkeringen, inkoop van eigen aandelen, management buy outs
 • associaties van vrije beroepers
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • financieringsoperaties (kapitaalverhoging, uitgifte warrants, opties)
 • herstructureringen
 • overnames
 • fusies en splitsingen

Move Right