Verenigings- en non profitrecht

Wij adviseren verenigingen en andere non- en social-profit entiteiten (VZW’s, stichtingen, IVZW’s, beroepsverenigingen, VSO’s) aangaande diverse aspecten van hun werking. Onze praktijk omvat onder meer:

  • Oprichting van VZW’s, stichtingen en andere non-profitentiteiten
  • Omvorming van VZW’s naar handelsvennootschappen met sociaal oogmerk
  • Samenwerkingsverbanden tussen non-profitentiteiten
  • Herstructureringen, fusies en splitsingen
  • Advies aangaande fiscaal statuut, subsidies, erkenningen en vergunningen
  • Advies aangaande de mogelijkheden en grenzen van commerciële activiteiten door non-profit entiteiten
  • Corporate governance en bestuursaansprakelijkheid