Naomi Glibert

Move Right

N. GLIBERT, “De verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid”, RGAR 2010, afl. 8, 14670

K. DELESIE en N. GLIBERT, “Bestuurders wees op uw hoede, laat uw verzekeraar niet in het ongewisse. Of hoe artikel 26 WLVO toepassing vindt op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering” in C. VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 439-463

N. GLIBERT en C. VAN SCHOUBROECK, “Met verzekeringssubagenten wordt niet gesold (noot bij Vredegerecht Zoutleeuw 27 januari 2011)”, DAOR 2011, afl. 98, 306-318.

N. GLIBERT, D. VAN DER MOSEN en A. VERSCHAEVE, “Consumer protection in Belgium”, in X. (ed.) , International Consumer Protection, 2nd edition, Juris Publishing Inc. 2012, www.jurispub.com

N. GLIBERT en C. VAN SCHOUBROECK, “Medeverzekering” in I. SAMOY en P. WERY (ed.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, 241-268

N. GLIBERT en A. VERSCHAEVE, “Borgtocht” in D. BLOMMAERT, J. CERFONTAINE, J. DE BRUYCKER, V. SAGAERT en R. STEENNOT (eds.), Larcier Wet en Duiding – Economisch recht (Privaat Bank en Zekerheden), Brussel, Larcier, 2014, 154-183

N. GLIBERT, C. VANSCHOUBROECK, J. AMANKWAH, en T. MEURS , “Overzicht van rechtspraak Wet op de Landverzekeringsovereenkomst 2004-2015”, TPR 2016, afl. 2-3, 673-1117

Move Right

“Geschillen in vennootschappen”, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, P. Van Braband en J. Waelkens, intui, Leuven, 13 december 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 24 november 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 7 november 2017

"Geschillen in vennootschappen, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, M. Jans, Provinciehuis Leuven, 4 november 2014

"Update vennootschapsrecht", K. Van Herck, N. Glibert en R. Tas, BAB Antwerpen, 16 september 2014

"Cessie van schuldvorderingen als juridische basis voor factoring", N. Glibert in het kader van seminarie "Bedrijfsfinanciering en factoring" voor het Instituut voor Bedrijfsjuristen, 13 september 2012

"De goede verstandhouding van het koppel maatschap – levensverzekering", N. Glibert en A. Cuvelier, Private Estate Life Forum, 13 oktober 2011