Robbie Tas

Move Right

R. Tas, “De peildatum en criteria voor de waardebepaling van de aandelen in de geschillenregeling : het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, noot onder Cass. 20 februari 2015 en Cass. 21 februari 2014, TRV 2015, 225-230.

R. Tas en W. Van Gaver, “De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, in K. Geens, M. Wyckaert en V. Colaert (eds.), Vennootschaps- en financieel recht (Themis), Brugge, Die Keure, 2014, 101-134.

R. Tas, Cursus “kapitaal en aandelen”, Manama Vennootschapsrecht KUL-Campus Brussel, academiejaar 2015-2016

R. Tas en A. Steeno, “Fusies en splitsingen van vzw’s”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 499-542.

R.Tas en C. Hotterbeekx, “Ontbinding en vereffening van de vzw”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 443-498.

R. Tas en C. Hotterbeekx, “Omvorming van een vzw in een VSO”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 543-558

R. Tas, “Standpunt: een bestuurder kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan na zijn niet-gepubliceerd ontslag”, TRV 2014, 138-146.

R. Tas, “De financiering door de NV van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbladig, 2014, 62 blzn.

R. Tas, “De financiering door de BVBA van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbladig, 2014, 62 blzn.

R. Tas en C. Mattelaer, “De peildatum bij de gedwongen overname van aandelen (uittreding): toch nog enige manoeuvreerruimte voor de rechter”, Acc. Fisc. 2013, afl. 33, 3-6

R. Tas, “Conventionele mechanismen voor de beslechting van geschillen tussen aandeelhouders – Hoe anticiperen op de toepassing van de wettelijke geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten ?” in Vlaams Pleitgenootschap (ed.), Pro-actief ondernemingsrecht, Intersentia, 2013, 181-210

R. Tas, “Welke rol speelt het maatschappelijk kapitaal nog in het vennootschapsrecht van de 21ste eeuw ?”, in F. Hellemans (ed.), Themis-Vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 37-74

R. Tas and J. Vananroye, “Stottert de vereffeningswetgever? Enkele voorstellen tot bijsturing van de Wet van 2 juni 2006 inzake de vereffeningsprocedure”, in Jan Ronse Instituut (ed.), Overzicht van wetgeving (2007-2010) – Vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2011, 259-285

R. Tas and S. Cools, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen”, in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2011, 37-75

R. Tas, “Enkele beschouwingen inzake statutaire of conventionele clausules m.b.t. de toepassing van de wettelijke geschillenregeling (uitsluiting of uittreding)”, in Vennootschapsrechtelijke Clausules voor het Notariaat – Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, 795-816

R. Tas, “Kapitaal en aandelen”, guideline for the courses of advanced degree company law, KU Brussel 2010

R. Tas, “Bepalingen gemeen aan alle vennootschappelijke rechtspersonen en keuze van de rechtsvorm”, guideline for the courses of advanced degree company law, KU Brussel, 2009

R. Tas, Verslag alarmbelprocedure, Tijdschrift Controlling 2009/5, 45

R. Tas, Financial assistance: eindelijk toegelaten!, Tijdschrift Controlling 2009/3, 46

R. Tas and A. Steeno, “Bewijsproblemen in het vennootschapsrecht. Over het bewijs van het bestaan en het aandeelhouderschap van de vennootschap, bewijskracht van notulen en vermoedens inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, in Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 155-204

R. Tas, “Borgstelling door een aandeelhouder of bestuurder: nooit meer kosteloos ?”, in Tijdschrift Controlling 2008/12, 53

R. Tas and C. Hotterbeekx, “De geschillenregeling (gedwongen overdracht en overname van aandelen”, in De NV in de praktijk, Kluwer, 2008, I.11.2, 1-58

R. Tas and C. Hotterbeekx, “De geschillenregeling (gedwongen overdracht en overname van aandelen”, in De BVBA in de praktijk, Kluwer, 2008, in press

K. Geens and R. Tas, “De nieuwe vereffeningsprocedure – nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders”, in Recht in beweging, 14de Alumnidag 2007, Antwerpen, Maklu, 2007, 221-247

R. Tas, “Handelen namens een vennootschap in oprichting: over bekrachtiging en identiteit, note under Kh. Hasselt 14 June 2006, T.R.V. 2007, 347-349

R. Tas, “Eindelijk duidelijkheid over de draagwijdte van de nietigheidssanctie bij een onrechtmatige verkrijging van eigen aandelen?”, note under Antwerpen 12 October 2006, T.R.V 2007, 56-59

R. Tas, “Wijzigingen inzake de bijeenbrenging en instandhouding van het maatschappelijk kapitaal: de afgeslankte 2de Richtlijn”, T.R.V. 2006, 615-630

R. Tas, “Fusies en splitsingen van vzw’s : aspecten van verenigingsrecht”, in Leidraad voor vzw’s. Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen, een hele klus, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, 101-126

R. Tas, “Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement bij verlies van kapitaal of wegens kennelijk grove fout : het ene oorzakelijke verband is het andere niet”, note under Cass. 17 September 2004, T.R.V. 2005, 397-399

R. Tas, “De nietigheidssanctie bij een onrechtmatige verkrijging van eigen aandelen”, note under Kh. Hasselt 23 November 2004, T.R.V. 2005, 49-51

R. Tas, “De omzetting van de vzw in een vso”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 491-506

R. Tas, “Fusies en splitsingen van V.Z.W.’s”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 461-489.

R. Tas, “De ontbinding en de vereffening van de vzw”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 411-459.

R. Tas, “De algemene vergadering, de boekhouding en jaarrekening en het inzagerecht van de leden”, in K. Byttebier, E. De Batselier en E. Janssens, Een analyse van de nieuwe Vzw-Wet, Antwerpen, Maklu, 2004, 119-156.

R. Tas, “De private stichting en de certificering van aandelen”, in Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, 733-763.

R. Tas, “De buis van promotie 1992-1993”, in Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, De Keure, 2004, 285-288.

R. Tas, “De private stichting en de certificering van aandelen”, in VZW, stichting en internationale vereniging nà de Wet van 2 mei 2002, special edition T.R.V., 2004, 436-456

R. Tas, “Handelen voor een vennootschap in oprichting : niet alleen aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook titularis van de rechten”, note under Antwerpen 12 March2001, T.B.B.R. 2004, 432-437

R. Tas and F. Hellemans, “Verkrijging van eigen effecten”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2004, 50 p.

K. Geens, M. Denef and R. Tas, “Recente ontwikkelingen van vennootschaps- en verenigingsrecht. De wet van 2 mei 2002 inzake vzw’s en stichtingen en de wet van 2 augustus 2002 inzake corporate governance”, in Recht in beweging. Verslagboek 11de VRG-Alumnidag 2004, Antwerpen, Maklu, 2004, 449-477

R. Tas, “Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid in de maatschap en de stille handelsvennootschap”, in Vermogensplanning met Effect bij Leven. Rechtspersoon, Brussel, Larcier, 2004, 115-120

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz

R. Tas, “Een dividend voor elk seizoen : over de mogelijkheid van tussentijdse dividenduitkeringen”, note under Cass. 23 January 2003, T.R.V. 2003, 497-519

R. Tas, “Beslag op aandelen”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003

R. Tas, “Beslag op aandelen”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003

R. Tas, De instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA, Ph D thesis, 2002, 521 p

R. Tas, “De volstorting van het kapitaal na faillissement : van oprichtersaansprakelijkheid en mogelijkheid tot compensatie met het saldo van de rekening-courant”, note under Gent 10 October 2001, T.R.V. 2002, 457-460

R. Tas and M. Wauters, “De overdracht van aandelen : een contract over aandelen met garanties inzake de vennootschap”, in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, Die Keure, 2002, 27-48

R. Tas, “Vennootschap in vereffening : geen automatische schorsing van de individuele executierechten van de samenlopende schuldeisers”, note under Cass. 4 January 2001, DAOR 2001, 285

R. Tas, cooperation to E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven, De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001

F. Hellemans and R. Tas, “De financiering door de NV van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, 34 p.

F. Hellemans and R. Tas, “De financiering door de BVBA van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, 34 p.

R. Tas, Note under Gent 23 November 1999, T.R.V. 2001, 183-184

R. Tas, Note under Cass. 14 September 2000, T.R.V. 2001, 92-93

R. Tas, Note under Vz. Kh. Bergen, T.R.V. 14 July 2000, 394
R. Tas, “Artikel 60 W.Venn.”, in Artikelsgewijze commentaar vennootschappen en verenigingen, Antwerpen, Kluwer, 2000

K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas and J. Vananroye, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998), T.P.R. 2000, 99-538

F. Hellemans and R. Tas, “De certificering van effecten (Wet van 15 juli 1998), in Jan Ronse Instituut (ed.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 13-72

F. Hellemans and R. Tas, “De codificatie van het vennootschapsrecht”, paper workshop Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 19 February 2000

R. Tas, “Verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting (art. 13bis Venn. W.) kan de wederpartij zich verzetten tegen een bevrijdende overname door de opgerichte vennootschap?”, note underVred. Antwerpen, 12 June 1997, T.R.V. 1999, 346-355

R. Tas, “Uitkeringen aan de aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen: enkele knelpunten, 20 jaar na de Tweede en de Vierde Richtlijn”, in Jan Ronse Instituut (ed.), 30 jaar nieuw vennootschapsrecht : 1968-1998, Kalmthout, Biblo, 1999, 141-185

R. Tas, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, note under Cass. 11June 1998, Rec. Arr. Cas. 1999, 51-59

F. Hellemans and R. Tas, “De uitoefening van de tandartsenpraktijk in vennootschapsvorm”, in Alles over samenwerking en associatie tussen tandartsen, N.I.V.V.T., Syllabus workshop 13 March 1999, 1999, 24 p.

K. Geens, F. Hellemans and R. Tas, “Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht”, in 6de VRG-Alumnidag. Recht in beweging, Syllabus workshop12 March 1999, 202-220

R. Tas, “Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw’s”, in Samenwerkingsverbanden tussen vzw’s, Syllabus workshop Procura 29 October 1998, Gent, Mys & Breesch, 1999, 189-212

M. van Beek and R. Tas, “Het identiteitsvereiste bij het handelen namens een vennootschap in oprichting”, in H.J. De Kluiver en J. Wouters (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Intersentia, 1998, 125-149

K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas and B. Tilleman, “Handelsvennootschappen”, in R. Dillemans en P. Van Orshoven (eds.), Rechtsgids. Handels- en Economisch Recht, Gent, Story-Scientia, 1998

B. Tilleman and R. Tas (eds.), Wetboek vennootschapsrecht. Geannoteerde Vennootschappenwet met bijzondere wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998

R. Tas, “Een korte inleiding tot het juridisch statuut van de ‘rekening-courant'”, B.K.R. 1998, 4-13

F. Hellemans and R. Tas, “Kruisparticipaties”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 24 p.

F. Hellemans and R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen aandelen”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 18 p.

R. Tas, “De geschillenregeling in vennootschappen : een blik op de artikelen 190ter en 190quater Venn. W.”, Waarvan Akte 1997, 149-168; Acc. Bedr. (K) 1997/4, 3-16 (part I) and 1998/1, 22-41 (part II).

R. Tas, “De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap”, note under Gent, 25 June 1997, T.R.V. 1997, 496-499

H. Laga and R. Tas, “Enkele bijzondere problemen met betrekking tot het sluiten van (samenhangende) overeenkomsten met een vennootschap die deel uitmaakt van een groep”, in Onderlinge afhankelijkheid van overeenkomsten, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, 133-162

F. Hellemans, R. Tas and M. Wyckaert, “De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht”, T.R.V. 1997, 134-144

F. Hellemans and R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen effecten – Kruisparticipaties”, Waarvan Akte – La Basoche 1996, 181-197

R. Tas, “Fiscaal statuut van de V.Z.W.”, in V.Z.W. en V.S.O., Seminar Provinciale Hogeschool Limburg, 30 November 1996, III, 1-12. – R. Tas, Note under Kh. Tongeren, 5 May 1995, T.R.V. 1996, 569-572

R. Tas, “Een vennootschap is pas opgericht in de zin van artikel 13bis Venn. W. als zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen”, T.R.V. 1996, 523-531

F. Hellemans and R. Tas, “De Wet van 10 juli 1996 : de Reparatiewet van 13 april 1995 gerepareerd”, T.R.V. 1996, 445-450

R. Tas, “De omzetting van de V.Z.W. in een V.S.O.”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 319-336.

R. Tas, “Fusies en splitsingen van V.Z.W.’s”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 301- 318.

R. Tas, “De ontbinding en de vereffening van de V.Z.W.”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 261-300.

F. Hellemans and R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen effecten – Kruisparticipaties”, in Jan Ronse Instituut (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 125-174

R. Tas, “De rechtsbekwaamheid van een handelsvennootschap na de sluiting van haar vereffening”, (Note under Gent, 28 April 1995 – twee arresten), T.R.V. 1995, 597-604

R. Tas, “Vennotenrekening, rekening-courant en compensatie” (Note under Gent, 9 November 1994), T.R.V. 1995, 323-330

R. Tas, “Recente tendensen in de rechtspraak m.b.t. de rekening-courant”, T.R.V. 1995, 131-148.

F. Hellemans and R. Tas, “Inkoop van eigen aandelen en wederzijdse deelnemingen in groepsverband: de Belgische regeling getoetst aan de Tweede Richtlijn”, T.R.V. 1994, 539-572.

Move Right

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Notarissen O-VL, Lochristi, 13 december 2018

“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Leuven, Themis, 7 juni 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, UCLL, Leuven, 23 mei 2018

“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Brussel, Themis, 26 april 2018

“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Hasselt, Themis, 24 april 2018

“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Kortrijk, Themis, 16 april 2018

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Antwerpen, 20 maart 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Balie Leuven, Leuven, 16 maart 2018

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Gent, 13 maart 2018

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas, BRB, Aalst, 28 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Leuven, 27 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Antwerpen, 22 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Sint-Niklaas, 20 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Kortrijk, 19 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Gent, 8 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Oostkamp, 6 februari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Herentals, 30 januari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Affligem, 25 januari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Tielt, 23 januari 2018

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Antwerpen, 20 december 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Gent, 19 december 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Hasselt, 14 december 2017

“Geschillen in vennootschappen”, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, P. Van Braband en J. Waelkens, intui, Leuven, 13 december 2017

“Klassieke update venn. Recht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 6 december 2017

“Klassieke update venn. Recht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 5 december 2017

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Gent, 28 november 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 24 november 2017

“Overdracht van aandelen”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck en M. Van Hove, intui, Leuven, 23 november 2017

“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 21 november 2017

“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 15 november 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Hasselt, 14 november 2017

“Do’s en don’ts overnameovereenkomsten (web)”, R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 8 november 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 7 november 2017

“Conflicten tussen vennoten (webcast), R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 23 oktober 2017

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Antwerpen, 19 oktober 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Antwerpen, 17 oktober 2017

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Hasselt, 10 oktober 2017

“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Antwerpen, 2 oktober 2017

“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Gent, 26 september 2017

“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Gent, 26 september 2017

“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Hasselt, 21 september 2017

“Bestuurdersaansprakelijkheid (webcast)”, R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 18 september 2017

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Gent, 23 maart 2017

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Antwerpen, 16 maart 2017

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas, balie Leuven, 24 februari 2017

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Antwerpen, 28 november 2016

“Werking van het bestuursorgaan in de verschillende vennootschapsvormen”, R. Tas, Residentieel seminarie BAB Brabant, Hasselt, 25 november 2016

“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 24 november 2016

“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 21 november 2016

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 17 november 2016

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 15 november 2016

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Gent, 10 november 2016

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Hasselt, 9 november 2016

"Update vennootschapsrecht", R. Tas en K. Van Herck, BAB-BKR Antwerpen, 15 september 2016

"Update Vennootschapsrecht", R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 17 december 2015

"Update Vennootschapsrecht", R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 16 december 2015

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck , Lexfin Larcier Gent, 25 november 2015

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin Larcier Hasselt, 18 november 2015

"Update vennootschapsrecht", R. Tas, K. Van Herck en N. Glibert, BAB Antwerpen, 17 november 2015

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin Larcier Antwerpen, 16 november 2015

“Geschillen tussen aandeelhouders” – R. Tas, seminarie “Help, ik ben aandeelhouder !” – Contrast Law Seminars, Brussel, 10 september 2015

“Fusies en splitsingen: welke technieken en procedures?” – R. Tas, studiedag “De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk”, die Keure, 29 mei 2015

“Geschillen tussen aandeelhouders” – R. Tas, seminarie “Help, ik ben aandeelhouder !” – Contrast Law Seminars, Brussel, 7 mei 2015

“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Brussel, 5 maart 2015

"Overdracht van aandelen", R. Tas, A. Steeno, C. Mattelaer, K. Van Herck, Provinciehuis Leuven, 20 november 2014

"Geschillen in vennootschappen, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, M. Jans, Provinciehuis Leuven, 4 november 2014

“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Hasselt, 21 oktober 2014

“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Kortrijk, 13 oktober 2014

“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Leuven, 2 oktober 2014

"Update vennootschapsrecht", R. Tas, K. Van Herck en N. Glibert , BAB Antwerpen, 16 september 2014

“Actualia vennootschapsrecht”, R. Tas en M. Jans, Lexdura, Gent, 17 december 2013

“Vennootschapsrecht: aandachtspunten voor accountants, fiscalisten…”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 10 december 2013

“Vennootschapsrecht: aandachtspunten voor accountants, fiscalisten…”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 5 december 2013

“Conflicten tussen vennoten en binnen vennootschappen”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Gent, 28 november 2013

“Conflicten tussen vennoten en binnen vennootschappen”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 26 november 2013

“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Leuven, 24 september 2013

“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een KMO”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Oostende, 24 juli 2013

“Grondig practicum vennootschapsrecht voor accountants, fiscalisten… Concrete aandachtspunten met praktijkgerichte antwoorden”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 28 mei 2013

“Grondig practicum vennootschapsrecht voor accountants, fiscalisten… Concrete aandachtspunten met praktijkgerichte antwoorden”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 7 mei 2013

“Hoe op de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) anticiperen in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten?”, R. Tas, Studiedag Vlaams Pleitgenootschap Brussel “Pro-actief ondernemingsrecht”, Brussel, 3 mei 2013

“De verkoopovereenkomst: do’s and don’ts in het contractenrecht”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 24 april 2013

“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een familiale KMO”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 24 april 2013

“De verkoopovereenkomst: do’s and don’ts in het contractenrecht”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Gent, 22 april 2013

“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een familiale KMO”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Gent, 22 april 2013

“Grondige update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, seminarie MAB, Elewijt, 26 maart 2013

“Grondige update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, seminarie MAB, Elewijt, 19 maart 2013

“Geschillen binnen de vennootschap”, R. Tas en C. Hotterbeekx, PHL, Hasselt, 5 maart 2013

“Aansprakelijkheid van al wie optreedt voor de vennootschap”, R. Tas en Y. Thiery, PHL, Hasselt, 5 februari 2013

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, BAB Antwerpen, 18 december 2012

“Grondig practicum vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 13 december 2012

“Grondig practicum vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 6 december 2012

“Recente ontwikkelingen inzake bestuursaansprakelijkheid”, R. Tas, Confocus, Hasselt, 23 november 2012

“Aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden", R. Tas en A. Steeno, IFBD, Gent, 21 november 2012

“Welke rol speelt het maatschappelijk kapitaal nog in het vennootschapsrecht van de 21ste eeuw ?”, R. Tas, Themis Vennootschapsrecht HU Brussel, Brussel, 25 oktober 2012

“Aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden”, R. Tas en A. Steeno, seminarie IFBD Gent, Gent, 6 juni 2012

"Mergers & Acquisitions: een aantal tips & tricks voor de praktijk", R. Tas, A. Steeno, B. Windey, J. Goyvaerts en S. Verschaeve, PH Limburg, Hasselt, 9 februari 2012

“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, BAB Antwerpen, 12 december 2011

“De nieuwe geschillenregeling – het Belgische perspectief”, R. Tas, Vereniging voor Handelsrecht, Amsterdam, 28 oktober 2011

Vennootschaps- en financieel recht, "Conflicten in vennootschappen", R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 25 oktober 2011

Vennootschaps- en financieel recht, "Conflicten in vennootschappen", R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 20 oktober 2011

Vennootschaps- en financieel recht, "Conflicten in vennootschappen", R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 17 oktober 2011

Vennootschaps- en financieel recht, "Conflicten in vennootschappen", R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 13 oktober 2011

"Studieavond Vennootschappen", R. Tas en K. Van Herck, KH Leuven, Leuven, 15 september 2011

"Recente ontwikkelingen inzake winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen, R. Tas, seminarie Provinciale Hogeschool Hasselt, 13 oktober 2010

“Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers”, R. Tas, P. Van Reet, O. De Keukelaere en N. Labeeuw, Seminarie Kluwer Opleidingen, 12 oktober 2010

"Stottert de vereffeningswetgever?", R. Tas en J. Vananroye, studiedag Jan Ronse Instituut K.U. Leuven, Leuven,1 oktober 2010

“Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers”, R. Tas, P. Van Reet, O. De Keukelaere en N. Labeeuw, Seminarie Kluwer Opleidingen, Berchem, 11 mei 2010

“Verslaggeving met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden – alarmbelprocedure en vereffeningsbeslissing”, R. Tas, Seminarie VEVB, Sint- Niklaas, 27 februari 2010

“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Brussel, 24 november 2009

“De vereffenaar – loslopend wild”, R. Tas en K. Vanstipelen, Brussel, Seminarie EHSAL Fiscale Hogeschool, Brussel, 26 oktober 2009

“Aansprakelijkheid van bestuurders – recente ontwikkelingen”, R. Tas, ING – WAPForum, Brussel, 14 mei 2009

“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, Seminarie Kluwer Opleidingen, Brussel, 28 april 2009

“Verslaggeving in penibele situaties”, Seminarie EHSALFiscale Hogeschool, Brussel, 24 maart 2009

“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Elewijt, 27 november 2008

"Bewijsproblemen in het vennootschapsrecht", R. Tas en A. Steeno, studienamiddag “Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, leerstoel Constant Mattheusen”, K.U. Brussel, 7 november 2008

“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Sint-Denijs-Westrem, 20 maart 2008

“Het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht – Le statut de la société coopérative européenne de droit belge”, R. Tas, Studiedag “Europese Coöperatieve Vennootschap”, Nationale Raad voor de Coöperatie, Brussel, 19 februari 2008

“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen", R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Antwerpen, 15 november 2007

"Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ? Aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het directiecomité", R. Tas en C. Hotterbeekx, Voordracht in het kader van het PlatoProject van VokaKamer van Koophandel Arr. Leuven, 19 juni 2007

"Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ? Aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het directiecomité", R. Tas en C. Hotterbeekx, Voordracht in het kader van het Platoproject van Voka – Kamer van Koophandel Arr. Leuven, 7 juni 2007

"Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen", Seminarie Kluwer Opleidingen, Affligem, 22 maart 2007

"Recente ontwikkelingen van vennootschapsrecht De nieuwe vereffeningsprocedure nieuwe bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid", R. Tas en K. Geens, VRG-Alumnidag “Recht in Beweging”, Permanente Vorming VRGAlumni, Leuven, 9 maart 2007

"De raad van bestuur van uw KMO", R. Tas, Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven, Holsbeek, 12 december 2006

"De geschillenregeling voor aandeelhouders. 10 jaar rechtspraktijk voor u doorgelicht", R. Tas en M. Eyskens, Kluwer Opleidingen, Elewijt, 17 oktober 2006

"De burgerlijke aspecten van fusies en splitsing van vzw's", R. Tas, studiedag Samenwerkingsverbanden tussen vzw's, Procura, Affligem, 28 september 2006

"Actualia Vennootschapsrecht", R. Tas, lezing in het kader van de zomercursussen permanente vorming van de Orde van Advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 31 augustus 2006

"Het nieuwe ontwerp tot aanpassing van de 2e Richtlijn", R. Tas, studiedag Vennootschapsrecht: Europa nù", Jan Ronse Instituut K.U. Leuven, Leuven, 27 januari 2006

24 november 2005, Holsbeek, "Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ?", R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven, Holsbeek, 24 november 2005

Uw statuten geoptimaliseerd", R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen, Antwerpen, 27 oktober 2005

"Tien jaar geschillenregeling voor aandeelhouders", R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen,Edegem, 14 juni 2005

"Uw statuten geoptimaliseerd", R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen, Diegem, 11 mei 2005

"De ontbinding en vereffening van de stichting", R. Tas, studiedag Procura over De Stichting", Brussel, 3 juni 2004

"De nieuwe Vzw-wetgeving", voordracht ACW (een tiental keer herhaald voor verschillende gemeentes en organisaties), Hasselt, 31 maart 2004

"Recente ontwikkelingen in het vennootschaps-en vzw-recht", R. Tas, VRG-Alumnidag "Recht in beweging", permanente vorming georganiseerd door VRG-Alumni, Leuven, 12 maart 2004

"Aansprakelijkheid van bestuurders", R. Tas en V. Vanhimbeek, Kamer van Koophandel arr. Leuven, Bierbeek, 8 december 2003

"De nieuwe Vzw-wet", R. Tas, BOIC, Brussel, 5 december 2003

"De private stichting en de certificering van aandelen", R. Tas, Leuvense vennootschapsdagen over de nieuwe vzw-wetgeving, Jan Ronse Instituut., Leuven, 4 november 2002

"Uw vzw en de nieuwe vzw-wetgeving", R. Tas, Procura vzw, Hasselt, 29 oktober 2003

"De nieuwe vzw-wetgeving", R. Tas, Provinciale Sportraad Limburg, Hasselt, 8 oktober 2003

"De nieuwe Vzw-Wet : de algemene vergadering en privacyaspecten", R. Tas, Permanente Vorming VUB, Vakgroep Economisch Recht, Brussel, 13 maart 2003

"Actualia Ondernemingsrecht", R. Tas, Permanente Vorming Katholieke Hogeschool Leuven, Leuven, 27 februari 2003

"De instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA", R. Tas, inleiden van drie onderwerpen en debat op een predoctoraal colloquium met 60 experten uit het vennootschapsrecht, Leuven, 13 december 2002

"De 10%-beperking bij inkoop van eigen aandelen", R. Tas, Commune Congres, Amsterdam, 28 november 2002

"VZW – Hoe begin ik eraan? Van feitelijke vereniging tot VZW", R. Tas, Sportac/Bloso (een 20-tal keer herhaald op verschillende locaties), Genk, 8 oktober 2002

"De nieuwe VZW-Wetgeving", R. Tas, permanente vorming Balie Leuven, Leuven, 29 augustus 2002

"Uw statuten en de nieuwe VZW-Wetgeving", R. Tas, Procura, Iepenburg, 13 juni 2002

"Uw statuten en de nieuwe VZW-Wetgeving", R. Tas, Procura, Blankenberge, 5 juni 2002

"Overdracht van aandelen", R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Diepenbeek, 23 april 2002

"Overdracht van aandelen", R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Brussel, 18 april 2002

"Overdracht van aandelen", R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Kortrijk, 8 april 2002

"Overdracht van aandelen", R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Leuven, 27 maart 2002

"Tussentijdse uitkeringen en vaststellen van de uitkeerbare bedragen", R. Tas, Commune Congres, Utrecht, 29 november 2001

"Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw's", R. Tas, Procura over "Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw's" voor praktijkjuristen, Iepenburg, 24 mei 2000

"De codificatie van het vennootschapsrecht", R. Tas, permanente vorming Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 19 februari 2000

"De certificering van effecten (W. 15 juli 1998)", R. Tas, "Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht", Maklu, 18 november 1999

"De certificering van effecten (W. 15 juli 1998)", R. Tas, recylage vennootschaps-en beursrecht, Jan Ronse Instituut, 14 oktober 1999

"Handelingen namens een vennootschap in oprichting", R. Tas, postuniversitaire cyclus notariaat, Instituut voor notarieel recht, 11 oktober 1999

"De uitoefening van de tandartsenpraktijk in vennootschapsvorm", R. Tas, “Alles over samenwerking en associatie tussen tandartsen", Nascholingsinstituut Verbond der Vlaamse tandartsen, Leuven, 13 maart 1999

"Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht", R. Tas, VRG-Alumnidag "Recht in beweging", permanente vorming georganiseerd door VRGAlumni, Leuven, 12 maart 1999

"Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw's", R. Tas, studiedag Procura over "Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw's" voor praktijkjuristen, Antwerpen, 11 februari 1999

"Uitkeringen aan aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen", R. Tas, studiedag "30 jaar vennootschapsrecht : 19681998", Jan Ronse Instituut., Leuven, 11 december 1998

"Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw's",studiedag Procura over "Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw's" voor praktijkjuristen, Elewijt, 29 oktober 1998

Het identiteitsvereiste bij het handelen namens een vennootschap in oprichting", R. Tas, Commune Congres, Leuven, 14 november 1997

"De advocatenvennootschap" in het kader van de permanente vorming georganiseerd door de jonge balie van Dendermonde, Dendermonde, 28 maart 1997

"Overeenkomsten met een vennootschap die deel uitmaakt van een groep", R. Tas, studiedag "Onderlinge afhankelijkheid van overeenkomsten", Vlaams Pleitgenootschap Brussel, Brussel, 21 maart 1997

"Herstructureringen binnen VZW's" en "Het fiscaal statuut van de V.Z.W.", R. Tas, studiedag "V.Z.W. en V.S.O.", Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 30 november 1996

"De juridische eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen : uitdagingen voor het Europa van het volgende millennium", Commune Congres, Corsendonck, 8 november 1996

"Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties", R. Tas, studiedag Rechten en plichten van aandeelhouders", Seminar Services, Gent, 8 november 1995

"Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties", R. Tas, studiedag "Leuvense vennootschapsdagen. De nieuwe vennootschapswetgeving 1995", Jan Ronse Instituut, Leuven, 18 en 19 mei 1995