Missie

Wij willen juridisch advies van topkwaliteit aanbieden, maar aan betaalbare tarieven. Wij leveren nooit “standaardwerk” af, maar werken creatieve en innovatieve oplossingen uit, met een sterke focus op toegevoegde waarde voor de cliënt. Elk dossier wordt gesuperviseerd door een ervaren vennoot (“4-ogenprincipe”).

Probleemoplossend denken, gezond verstand en betrokkenheid staan voorop. Zowel bij onze advisering als bij het onderhandelen en begeleiden van transacties streven wij steeds naar het meest effectieve en efficiënte resultaat, in functie van de doelstellingen die vooraf samen werden vastgelegd. In geschillen geven wij de voorkeur aan een evenwichtige minnelijke oplossing als het kan, maar we gaan evengoed tot het uiterste in een procedure als het moet.

Bij intui kan u rekenen op:

– een aanpak “intuitu personae”: wij geven praktisch advies, op maat van de specifieke noden en behoeften van de onderneming of ondernemer, met wie we elke juridische uitdaging “zij aan zij” aangaan. Wij zijn persoonlijk beschikbaar om met u te overleggen en samen strategische keuzes te maken.

integriteit: wij zijn niet uit op “quick wins”, maar bouwen duurzame relaties met onze cliënten en met alle andere actoren die betrokken zijn bij een dossier (stakeholders, administraties, andere advocaten en adviseurs, rechtscolleges,…). Wij zijn ervan overtuigd dat relaties gebaseerd op betrouwbaarheid, loyauteit en transparantie, garant staan voor het beste lange-termijnresultaat.

intuïtie: uiteraard gaan wij in de eerste plaats uit van een grondige kennis van het recht, maar minstens even belangrijk is het aanvoelen van de concrete menselijke en andere factoren die kunnen bijdragen tot de oplossing van een probleem. Door die combinatie van kennis en kunde maken wij het verschil.

“into action”: wij blijven niet langs de kant staan maar engageren ons voluit voor uw belangen. Gedrevenheid en passie voor ons werk is wat ons bindt.