Aansprakelijkheidsrecht

Ondernemingen worden regelmatig als eiser of verweerder geconfronteerd met aansprakelijkheidsvorderingen van diverse aard. Wij staan onze cliënten bij om vergoeding te krijgen van door hen geleden schade, zowel op contractuele als buitencontractuele basis. Daarnaast verdedigen wij ook de belangen van onze cliënten wanneer zij zelf worden geconfronteerd met een aansprakelijkheidsvordering. Wij staan hen ook bij in gerechtelijke of minnelijke expertises. Tenslotte adviseren wij onze cliënten ook over de verzekeringsrechtelijke aspecten die verband houden met aansprakelijkheidsvorderingen.

intui beschikt over een bijzondere deskundigheid en ervaring inzake de aansprakelijkheid van vennootschapsactoren (oprichters, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen…), al dan niet na faillissement, alsook van verkopers van aandelenparticipaties (post-acquisitiegeschillen).

Wij adviseren daarnaast ook over de aansprakelijkheid van vrij beroepers en andere dienstverleners, alsook over alle gevallen van contractuele aansprakelijkheid in een commerciële context, incl. de aansprakelijkheid van bouwactoren.