Handelsrecht, distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen

intui adviseert ondernemers bij de redactie van al hun commerciële overeenkomsten, en van distributieovereenkomsten in het bijzonder. Wij beschikken over een bijzondere expertise inzake de problematiek van (oneerlijke) concurrentie. Wij treden ook op in geschillen met betrekking tot al deze materies, en voeren procedures zowel voor de gewone rechtbanken als in het kader van arbitrage.

Onze commerciële praktijk omvat onder meer:

  • redactie van handelsovereenkomsten (verkoop, huur, aanneming, licentieovereenkomsten, factoring, …)
  • distributieovereenkomsten (handelsagentuur, bank- en verzekeringsagentuur, concessie, franchising, …)
  • commerciële geschillen
  • handelspraktijken
  • mededingingsrecht
  • intellectuele eigendomsrechten
  • handelsarbitrage en -bemiddeling