Invorderingen, zekerheidsrechten en beslag

Intui staat haar cliënten bij inzake de invordering van schulden en de efficiënte uitvoering van gerechtelijke veroordelingen of verbintenissen opgenomen in een notariële akte, o.m. in de volgende domeinen:

  • invordering onbetaalde facturen
  • leningsovereenkomsten
  • consumentenkrediet
  • hypothecair krediet
  • borgstellingen
  • voorrechten en zekerheden
  • bewarend en uitvoerend beslag
  • pandverzilvering
  • uitstel van betaling