Onroerend goed, aanneming en huur

Wij adviseren projectontwikkelaars, investeerders, exploitanten en (ver)huurders bij allerhande vastgoedtransacties. Wij begeleiden zowel de verwerving/verkoop als de ontwikkeling van vastgoedprojecten. Onze praktijk omvat onder meer

  • Vastgoedacquisities en –investeringen, al dan niet via een vennootschap
  • Zakelijke rechten (opstalrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden)
  • Koop op plan, aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten gedelegeerd bouwheer
  • Algemeen huurrecht, handelshuur en woninghuur
  • Aansprakelijkheidsgeschillen tussen diverse bouwactoren