Daan Born, associate

Daan Born studeerde in 2015 af aan de KU Leuven als Master in de rechten en trad datzelfde jaar toe tot de Balie van Antwerpen bij het kantoor Vanhoucke. Bij dit kantoor specialiseerde hij zich in het insolventie-, ondernemings-, en vennootschapsrecht.

Na zijn rechtenstudies volgde hij de Master in Advanced European and International Studies aan het Centre International de Formation Européenne te Nice, Frankrijk en de Master-na-Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

In 2018 trad hij toe tot ons kantoor waar hij zich voornamelijk toelegt op het ondernemings- en vennootschapsrecht. Hij behandelt dossiers inzake commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting en verleent advies met betrekking tot fusies en overnames, en commerciële overeenkomsten.

Daan behandelt dossiers in het Nederlands, Engels en Frans.