Kim Van Herck, counsel

Kim Van Herck studeerde in 2008 af aan de KU Leuven als licentiaat in de rechten. Tijdens haar opleiding studeerde zij in het kader van het Erasmus-programma een half jaar aan de Universiteit van Orléans in Frankrijk. Zij deed reeds tijdens haar studies praktijkervaring in de advocatuur op, dankzij zomerstages op de departementen Corporate Law, Mergers & Acquisitions en Banking & Finance van vooraanstaande kantoren. Gedreven door haar passie voor het vennootschapsrecht, behaalde zij in 2009 ook het diploma Master in het Vennootschapsrecht aan de HU Brussel.

In 2009 startte zij haar loopbaan als advocate aan de Leuvense balie bij het kantoor Curia, en in 2013 stond zij mee aan de wieg van intui.

Zij heeft een ruime ervaring inzake begeleiding van diverse transactionele dossiers, in het bijzonder M&A- en vastgoedtransacties. Daarbij adviseert zij bijvoorbeeld in de opmaak van investerings-, overname, – en aandeelhoudersovereenkomsten of van de nodige documentatie in het kader van diverse vennootschaps- of verenigingsrechtelijke herstructureringen. Zij adviseert daarnaast omtrent diverse aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht en het brede ondernemingsrecht.

Zij spreekt regelmatig op seminaries over diverse onderwerpen van vennootschapsrecht, waaronder ook de hervorming ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Kim behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.