Nieuwsberichten

Verslaggeving onder het WVV

Op 1 juni 2021 geven Robbie Tas en Daan Born een overzicht van de diverse verslagen die aan bod komen tijdens het vennootschapsleven (financieel plan, winstuitkeringen, alarmbelprocedure, algemene vergadering, bestuur incl. belangenconflicten, ontbinding en vereffening, omzetting, fusies en splitsingen, gerechtelijke reorganisatie …), met telkens een korte toelichting van de context en belangrijkste interpretatievragen m.b.t. de verslagplicht. Deze webinar richt zich zowel op advocaten als op “cijferberoepers” (bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten…).

Registreren kan via deze link.

Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders in het WVV

Aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders zijn in opmars. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestaande aansprakelijkheidsregels op heel wat vlakken bovendien grondig gewijzigd. Robbie Tas en Caroline Hotterbeekx gaan op 26 mei 2021 in op de algemene principes inzake bestuurdersaansprakelijkheid, alsook op de diverse algemene en bijzondere aansprakelijkheidsgronden en – regimes, met inbegrip van deze uit de insolventiewetgeving.

Registreren kan via deze link.

Conflicten in vennootschappen na het WVV

Robbie Tas en Caroline Hotterbeekx geven op 19 mei 2021 een algemene inleiding rond tricks & tips inzake dossieropbouw en strategie bij vennootschapsgeschillen, aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden. Vervolgens bespreken ze de verschillende buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen. Ze staan uiteraard stil bij de vele wijzigingen ingevolge het WVV aan deze actiemiddelen. 

Registreren kan via deze link.

intui in de Legal 500

We zijn trots dat intui ook dit jaar in de ranking van the Legal 500 is verschenen in de volgende expertisedomeinen:

  • Tier 3 voor Dispute Resolution waarbij Robbie Tas opnieuw als “leading individual” wordt vermeld,
  • Tier 4 voor Commercial, Corporate & M&A, en
  • Tier 2 voor Not-for-profit.

We zijn bovenal dankbaar voor onze fijne cliënten en de mooie, positieve feedback die we van hen mochten ontvangen!

Onze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website zelf en worden steeds gebruikt. Andere cookies (‘statistische cookies’) worden gebruikt om statistieken op te stellen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Deze statistische cookies worden alleen geplaatst en verzameld met uw toestemming. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen we naar ons cookiebeleid. Gaat u akkoord met ons gebruik van statistische cookies?