Robbie Tas, vennoot

Robbie Tas behaalde diploma’s aan de KU Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was Robbie assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, en in 2012 was hij gastdocent in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en voorzitter van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur bij het beleggingsfonds Aphilion.

Robbie begon zijn praktijk als advocaat in 1995 bij het Brusselse kantoor De Bandt Van Hecke & Lagae (thans Linklaters) en startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven. In 2002 werd hij vennoot bij het kantoor maxius en in 2006 stond hij mee aan de wieg van het kantoor Curia. Hij is stichtend vennoot van intui.

Robbie legt zich toe op problemen in het handels- en ondernemingsrecht, met de nadruk op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Hij adviseert onder meer zelfstandige ondernemers en vennootschappen, aandeelhouders en bestuurders. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse in de problematiek van vrij beroepers, al dan niet in associatieverband. Hij is een ervaren en gerespecteerd litigator, met een bijzondere focus op geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders van vennootschappen. Bij geschillen geeft hij de voorkeur aan onderhandelde oplossingen, maar hij gaat evengoed tot het uiterste indien een gerechtelijke beslechting aangewezen is. Hij treedt ook geregeld op als arbiter in nationale en internationale arbitrageprocedures en is lid van CEPANI. Hij heeft tenslotte een ruime ervaring in advies- en transactioneel werk.

Hij behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.

Publicaties en voordrachten

onderwerptypeadvocaat
“Knelpunten na 1 jaar WVV”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, 4 februari 2021 Voordracht Robbie Tas
“De jaarvergadering in Coronatijden”, R. Tas, P. Van Braband, Leuven, 24 april 2020 Voordracht Robbie Tas
“Aandeelhoudersovereenkomsten onder het WVV”, R. Tas, Lexdura, 22 april 2020 Voordracht Robbie Tas
“Kapitaal, vermogen en uitkeringen onder het WVV”, R. Tas, Lexdura, 17 april 2020 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, 8 april 2020 Voordracht Robbie Tas
“Grondige studie nieuw vennootschapsrecht – Module 3: De nieuwe regels voor vennootschapsgeschillen, ontbinding en vereffening”, R. Tas, Lexdura, 20 maart 2020 Voordracht Robbie Tas
“Grondige studie nieuw vennootschapsrecht – Module 1: Krachtlijnen hervorming – keuze van de rechtsvorm, R.Tas, Lexdura, Drongen, 13 maart 2020 Voordracht Robbie Tas
“Grondige studie nieuw vennootschapsrecht – Module 3: De nieuwe regels voor vennootschapsgeschillen, ontbinding en vereffening”, R. Tas, Lexdura, Antwerpen, 13 december 2019 Voordracht Robbie Tas
“Grondige studie nieuw vennootschapsrecht – Module 1: Krachtlijnen hervorming – keuze van de rechtsvorm, R.Tas, Lexdura, Antweren, 6 december 2019 Voordracht Robbie Tas
“De praktijk/werking van de BV”, R.Tas, Kennisateliers, Gent, 12 september 2019 Voordracht Robbie Tas
“De praktijk/werking van de BV”, R.Tas, Kennisateliers, Laakdal, 10 september 2019 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht – update”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck, M. Jans, D. Born, Leuven, 6 juni 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Herentals, 20 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Oostkamp, 23 april 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Sint-Niklaas, 24 april 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Herentals, 29 april 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Antwerpen, 2 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Gent, 7 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Sint-Niklaas, 13 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Hasselt, 14 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“Hoe concreet aan de slag met de nieuwe BV?”, R. Tas, Lexdura, Affligem, 15 mei 2019 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht – update”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck, M. Jans, D. Born, Leuven, 5 april 2019 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht – update”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck, M. Jans, D. Born, Leuven, 29 maart 2019 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen na de hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, Lexdura, Gent, 28 maart 2019 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht – update”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck, M. Jans, D. Born, Leuven, 26 maart 2019 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen na de hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, Lexdura, Antwerpen, 12 februari 2019 Voordracht Robbie Tas
R. Tas en M. Jans, “Commentaar bij artikel 2:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wolters Kluwer, 42p. (bijgewerkt tot 30 juli 2019) Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De geschillenregeling 2.0: naar een efficiëntere en billijkere oplossing voor een aandeelhoudersgeschil in al zijn aspecten”, in Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht, Verslagboek interuniversitaire studiedagen, Antwerpen, Intersentia, 2020, ter perse Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De geschillenregeling 2.0: naar een efficiëntere en billijkere oplossing voor een aandeelhoudersgeschil in al zijn aspecten”, in De nieuwe vennootschapswet. VPG studiedag 2018, Mechelen, Kluwer, 2018 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en R. Aydogdu, “De nieuwe geschillenregeling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – La nouvelle procédure de résolution des conflits internes dans le Code des sociétés et associations” in Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht (ed.),  Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Le projet de nouveau Code des sociétés et associations, Brussel, Larcier, 2018 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en T. Vos, “De geschillenregeling 2.0 – Wijzigingen aan de geschillenregeling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)”, in M. Wyckaert (ed.), Themis 105. Vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure, 2018, 195-242 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Hotterbeekx, “ Bestuurdersaansprakelijkheid in België: een veelkoppige draak die zelden vuur spuwt”, in J. van Bekkum, N. Kreileman en B. Schuijling, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Wolters Kluwer, 2017, 683-714 Publicatie Robbie Tas
Cursus “kapitaal en aandelen”, Manama Vennootschapsrecht KUL-Campus Brussel, academiejaar 2016-2017 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Het Hof van Cassatie en de geschillenregeling: nu ook meer duidelijkheid over de interesten op de prijs”, noot onder Cass. 3 december 2015, TRV-RPS 2017, 206-213 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Aankoop van een onroerend goed namens een vennootschap in oprichting: overname heeft zakelijke werking en leidt tot opheffing voordien gelegd beslag”, noot onder Cass. 8 mei 2015, TRV-RPS 2016, 1117-1121 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De peildatum en criteria voor de waardebepaling van de aandelen in de geschillenregeling : het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, noot onder Cass. 20 februari 2015 en Cass. 21 februari 2014, TRV 2015, 225-230 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en A. Steeno, “Fusies en splitsingen van vzw’s”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 499-542 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Hotterbeekx, “Ontbinding en vereffening van de vzw”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 443-498 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Hotterbeekx, “Omvorming van een vzw in een VSO”, in De VZW, Brugge, Die Keure, 2015, 543-558 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en W. Van Gaver, “De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, in K. Geens, M. Wyckaert en V. Colaert (eds.), Vennootschaps- en financieel recht (Themis), Brugge, Die Keure, 2014, 101-134 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Standpunt: een bestuurder kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan na zijn niet-gepubliceerd ontslag”, TRV 2014, 138-146 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De financiering door de NV van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbladig, 2014, 62 blzn. Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De financiering door de BVBA van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbladig, 2014, 62 blzn. Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Mattelaer, “De peildatum bij de gedwongen overname van aandelen (uittreding): toch nog enige manoeuvreerruimte voor de rechter”, Acc. Fisc. 2013, afl. 33, 3-6 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Conventionele mechanismen voor de beslechting van geschillen tussen aandeelhouders – Hoe anticiperen op de toepassing van de wettelijke geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten ?” in Vlaams Pleitgenootschap (ed.), Pro-actief ondernemingsrecht, Intersentia, 2013, 181-210 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Welke rol speelt het maatschappelijk kapitaal nog in het vennootschapsrecht van de 21ste eeuw ?”, in F. Hellemans (ed.), Themis-Vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 37-74 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en J. Vananroye, “Stottert de vereffeningswetgever? Enkele voorstellen tot bijsturing van de Wet van 2 juni 2006 inzake de vereffeningsprocedure”, in Jan Ronse Instituut (ed.), Overzicht van wetgeving (2007-2010) – Vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2011, 259-285 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en S. Cools, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen”, in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2011, 37-75 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Enkele beschouwingen inzake statutaire of conventionele clausules m.b.t. de toepassing van de wettelijke geschillenregeling (uitsluiting of uittreding)”, in Vennootschapsrechtelijke Clausules voor het Notariaat – Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Weyts, Brussel, Larcier, 2011, 795-816 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Bepalingen gemeen aan alle vennootschappelijke rechtspersonen en keuze van de rechtsvorm”, leidraad bij de colleges van de ManaMa Vennootschapsrecht, KU Brussel, 2009 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Verslag alarmbelprocedure”, Tijdschrift Controlling 2009/5, 45 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Financial assistance: eindelijk toegelaten!”, Tijdschrift Controlling 2009/3, 46 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en A. Steeno, “Bewijsproblemen in het vennootschapsrecht. Over het bewijs van het bestaan en het aandeelhouderschap van de vennootschap, bewijskracht van notulen en vermoedens inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, in Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, Brugge, Die Keure, 2009, 155-204 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Borgstelling door een aandeelhouder of bestuurder: nooit meer kosteloos ?”, in Tijdschrift Controlling 2008/12, 53 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Hotterbeekx, “De geschillenregeling (gedwongen overdracht en overname van aandelen”, in De NV in de praktijk, Kluwer, 2008, I.11.2, 1-58 Publicatie Robbie Tas
R. Tas en C. Hotterbeekx, “De geschillenregeling (gedwongen overdracht en overname van aandelen”, in De BVBA in de praktijk, Kluwer, 2008 Publicatie Robbie Tas
K. Geens en R. Tas, “De nieuwe vereffeningsprocedure – nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders”, in Recht in beweging, 14de Alumnidag 2007, Antwerpen, Maklu,2007, 221-247PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Handelen namens een vennootschap in oprichting: over bekrachtiging en identiteit, noot onder Kh. Hasselt 14 juni 2006, T.R.V. 2007, 347-349PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Eindelijk duidelijkheid over de draagwijdte van de nietigheidssanctie bij een onrechtmatige verkrijging van eigen aandelen?”, noot onder Antwerpen 12 oktober 2006, T.R.V 2007, 56-59PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Wijzigingen inzake de bijeenbrenging en instandhouding van het maatschappelijk kapitaal: de afgeslankte 2de Richtlijn”, T.R.V. 2006, 615-630PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Fusies en splitsingen van vzw’s : aspecten van verenigingsrecht”, in Leidraad voor vzw’s.Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen, een hele klus, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, 101-126PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement bij verlies van kapitaal of wegens kennelijk grove fout : het ene oorzakelijke verband is het andere niet”, noot onder Cass. 17 september 2004, T.R.V. 2005, 397-399PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Fusies en splitsingen van vzw’s : aspecten van verenigingsrecht”, in Leidraad voor vzw’s.Samenwerkingsverbanden, fusies en splitsingen, een hele klus, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, 101-126PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement bij verlies van kapitaal of wegens kennelijk grove fout : het ene oorzakelijke verband is het andere niet”, noot onder Cass. 17 september 2004, T.R.V. 2005, 397-399PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De nietigheidssanctie bij een onrechtmatige verkrijging van eigen aandelen”, noot onder Kh. Hasselt 23 november 2004, T.R.V. 2005, 49-51PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De omzetting van de vzw in een vso”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 491-506PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Fusies en splitsingen van V.Z.W.’s”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 461-489PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De ontbinding en de vereffening van de vzw”, in VZW en stichting, Brugge, Die Keure, 2005, 411-459PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De algemene vergadering, de boekhouding en jaarrekening en het inzagerecht van de leden”, in K. Byttebier, E. De Batselier en E. Janssens, Een analyse van de nieuwe Vzw-Wet, Antwerpen, Maklu, 2004, 119-156PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De private stichting en de certificering van aandelen”, in Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, Kluwer, 2004, 733-763PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De buis van promotie 1992-1993”, in Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, De Keure, 2004, 285-288PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De private stichting en de certificering van aandelen”, in VZW, stichting en internationale vereniging nà de Wet van 2 mei 2002, Themanummer T.R.V., 2004, 436-456PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Handelen voor een vennootschap in oprichting : niet alleen aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook titularis van de rechten”, noot onder Antwerpen 12 maart 2001, T.B.B.R. 2004, 432-437PublicatieRobbie Tas
R. Tas en F. Hellemans, “Verkrijging van eigen effecten”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2004, 50 blznPublicatieRobbie Tas
K. Geens, M. Denef en R. Tas, “Recente ontwikkelingen van vennootschaps- en verenigingsrecht. De wet van 2 mei 2002 inzake vzw’s en stichtingen en de wet van 2 augustus 2002 inzake corporate governance”, in Recht in beweging. Verslagboek 11de VRG-Alumnidag 2004, Antwerpen, Maklu, 2004, 449-477PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid in de maatschap en de stille handelsvennootschap”, in Vermogensplanning met Effect bij Leven. Rechtspersoon, Brussel, Larcier, 2004, 115-120PublicatieRobbie Tas
R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Een dividend voor elk seizoen : over de mogelijkheid van tussentijdse dividenduitkeringen”, noot onder Cass. 23 januari 2003, T.R.V. 2003, 497-519PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Beslag op aandelen”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Beslag op aandelen”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2003.PublicatieRobbie Tas
R. Tas, De instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA, doctoraatsthesis, 2002, 521 blz. Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De volstorting van het kapitaal na faillissement : van oprichtersaansprakelijkheid en mogelijkheid tot compensatie met het saldo van de rekening-courant”, noot onder Gent 10 oktober 2001, T.R.V. 2002, 457-460PublicatieRobbie Tas
R. Tas en M. Wauters, “De overdracht van aandelen : een contract over aandelen met garanties inzake de vennootschap”, in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, Die Keure, 2002, 27-48PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Vennootschap in vereffening : geen automatische schorsing van de individuele executierechten van de samenlopende schuldeisers”, noot onder Cass. 4 januari 2001, DAOR 2001, 285PublicatieRobbie Tas
R. Tas, medewerking aan E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven, De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001 Publicatie Robbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De financiering door de NV van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in De N.V. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, 34 blzPublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De financiering door de BVBA van een verkrijging van haar aandelen door derden – De management buy-out”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2001, 34 blzPublicatieRobbie Tas
R. Tas, Noot onder Gent 23 november 1999, T.R.V. 2001, 183-184. – R. Tas, Noot onder Cass. 14 september 2000, T.R.V. 2001, 92-93 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “De vennootschap in oprichting”, in A. Verbeke en L. Weyts (eds.), Actualia Vennootschapsrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 17-52PublicatieRobbie Tas
R. Tas, Noot onder Vz. Kh. Bergen, T.R.V. 14 juli 2000, 394. – R. Tas, “Artikel 60 W.Venn.”, in Artikelsgewijze commentaar vennootschappen en verenigingen, Antwerpen, Kluwer, 2000PublicatieRobbie Tas
K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en J. Vananroye, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1992-1998), T.P.R. 2000, 99-538PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De certificering van effecten (Wet van 15 juli 1998), in Jan Ronse Instituut (ed.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, 13-72PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De codificatie van het vennootschapsrecht”, paper studiedag Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 19 februari 2000PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting (art. 13bis Venn. W.) kan de wederpartij zich verzetten tegen een bevrijdende overname door de opgerichte vennootschap?”, noot onder Vred. Antwerpen, 12 juni 1997, T.R.V. 1999, 346-355PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Uitkeringen aan de aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen: enkele knelpunten, 20 jaar na de Tweede en de Vierde Richtlijn”, in Jan Ronse Instituut (ed.), 30 jaar nieuw vennootschapsrecht : 1968-1998, Kalmthout, Biblo, 1999, 141-185PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen”, noot onder Cass. 11 juni 1998, Rec. Arr. Cas. 1999, 51-59PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De uitoefening van de tandartsenpraktijk in vennootschapsvorm”, in Alles over samenwerking en associatie tussen tandartsen, N.I.V.V.T., Verslagboek studiedag 13 maart 1999, 1999, 24 blzPublicatieRobbie Tas
K. Geens, F. Hellemans en R. Tas, “Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht”, in 6de VRG-Alumnidag. Recht in beweging, Verslagboek studiedag 12 maart 1999, 202-220PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw’s”, in Samenwerkingsverbanden tussen vzw’s, Verslagboek studiedag Procura 29 oktober 1998, Gent, Mys & Breesch, 1999, 189-212PublicatieRobbie Tas
M. van Beek en R. Tas, “Het identiteitsvereiste bij het handelen namens een vennootschap in oprichting”, in H.J. De Kluiver en J. Wouters (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Intersentia, 1998, 125-149PublicatieRobbie Tas
K. Geens, M. Denef, F. Hellemans, R. Tas en B. Tilleman, “Handelsvennootschappen”, in R. Dillemans en P. Van Orshoven (eds.), Rechtsgids. Handels- en Economisch Recht, Gent, Story-Scientia, 1998PublicatieRobbie Tas
B. Tilleman en R. Tas (eds.), Wetboek vennootschapsrecht. Geannoteerde Vennootschappenwet met bijzondere wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998 Publicatie Robbie Tas
R. Tas, “Een korte inleiding tot het juridisch statuut van de ‘rekening-courant'”, B.K.R. 1998, 4-13PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “Kruisparticipaties”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 24 blzPublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen aandelen”, in De B.V.B.A. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 18 blzPublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De geschillenregeling in vennootschappen : een blik op de artikelen 190ter en 190quater Venn. W.”, Waarvan Akte 1997, 149-168; Acc. Bedr. (K) 1997/4, 3-16 (deel I) en 1998/1, 22-41 (deel II)PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap”, noot onder Gent, 25 juni 1997, T.R.V. 1997, 496-499PublicatieRobbie Tas
H. Laga en R. Tas, “Enkele bijzondere problemen met betrekking tot het sluiten van (samenhangende) overeenkomsten met een vennootschap die deel uitmaakt van een groep”, in Onderlinge afhankelijkheid van overeenkomsten, Brussel, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, 133-162PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans, R. Tas en M. Wyckaert, “De K.B.’s van 4 maart 1997 tot uitvoering van de Wet van 13 april 1995 : een overzicht”, T.R.V. 1997, 134-144PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen effecten – Kruisparticipaties”, Waarvan Akte – La Basoche 1996, 181-197PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Fiscaal statuut van de V.Z.W.”, in V.Z.W. en V.S.O., Seminarie Provinciale Hogeschool Limburg, 30 november 1996, III, 1-12. – R. Tas, Noot onder Kh. Tongeren, 5 mei 1995, T.R.V. 1996, 569-572PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Een vennootschap is pas opgericht in de zin van artikel 13bis Venn. W. als zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen”, T.R.V. 1996, 523-531PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “De Wet van 10 juli 1996 : de Reparatiewet van 13 april 1995 gerepareerd”, T.R.V. 1996, 445-450PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De omzetting van de V.Z.W. in een V.S.O.”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 319-336PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Fusies en splitsingen van V.Z.W.’s”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 301- 318PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De ontbinding en de vereffening van de V.Z.W.”, in De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1996, 261-300PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “Inkoop en inpandneming van eigen effecten – Kruisparticipaties”, in Jan Ronse Instituut (ed.), De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 125-174PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “De rechtsbekwaamheid van een handelsvennootschap na de sluiting van haar vereffening”, (Noot onder Gent, 28 april 1995 – twee arresten), T.R.V. 1995, 597-604PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Vennotenrekening, rekening-courant en compensatie” (Noot onder Gent, 9 november 1994), T.R.V. 1995, 323-330PublicatieRobbie Tas
R. Tas, “Recente tendensen in de rechtspraak m.b.t. de rekening-courant”, T.R.V. 1995, 131-148PublicatieRobbie Tas
F. Hellemans en R. Tas, “Inkoop van eigen aandelen en wederzijdse deelnemingen in groepsverband: de Belgische regeling getoetst aan de Tweede Richtlijn”, T.R.V. 1994, 539-572PublicatieRobbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Notarissen O-VL, Lochristi, 13 december 2018 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Leuven, Themis, 7 juni 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, UCLL, Leuven, 23 mei 2018 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Brussel, Themis, 26 april 2018 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Hasselt, Themis, 24 april 2018 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling 2.0”, R. Tas, Kortrijk, Themis, 16 april 2018 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Antwerpen, 20 maart 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Balie Leuven, Leuven, 16 maart 2018 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Gent, 13 maart 2018 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas, BRB, Aalst, 28 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Leuven, 27 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Antwerpen, 22 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Sint-Niklaas, 20 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Kortrijk, 19 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Gent, 8 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Oostkamp, 6 februari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Herentals, 30 januari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Affligem, 25 januari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Tielt, 23 januari 2018 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Antwerpen, 20 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Gent, 19 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Practicali, Hasselt, 14 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen in vennootschappen”, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, P. Van Braband en J. Waelkens, intui, Leuven, 13 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“Klassieke update venn. Recht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 6 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“Klassieke update venn. Recht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 5 december 2017 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Gent, 28 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 24 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, A. Steeno, K. Van Herck en M. Van Hove, intui, Leuven, 23 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 21 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 15 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Hasselt, 14 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“Do’s en don’ts overnameovereenkomsten (web)”, R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 8 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas, A. Steeno, C. Hotterbeekx, K. Van Herck en N. Glibert, intui, Leuven, 7 november 2017 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten tussen vennoten (webcast), R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 23 oktober 2017 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Antwerpen, 19 oktober 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Antwerpen, 17 oktober 2017 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Hasselt, 10 oktober 2017 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Antwerpen, 2 oktober 2017 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Gent, 26 september 2017 Voordracht Robbie Tas
“De hervorming van het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, Lexdura, Gent, 26 september 2017 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen tussen vennoten”, R. Tas, Practicali, Hasselt, 21 september 2017 Voordracht Robbie Tas
“Bestuurdersaansprakelijkheid (webcast)”, R. Tas, Kennisateliers, St. Pieters-Leeuw, 18 september 2017 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Gent, 23 maart 2017 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Antwerpen, 16 maart 2017 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas, balie Leuven, 24 februari 2017 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Antwerpen, 28 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Werking van het bestuursorgaan in de verschillende vennootschapsvormen”, R. Tas, Residentieel seminarie BAB Brabant, Hasselt, 25 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 24 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Knelpunten vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 21 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 17 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 15 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Gent, 10 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin-Larcier, Hasselt, 9 november 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, BAB-BKR Antwerpen, 15 september 2016 Voordracht Robbie Tas
“Update Vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Antwerpen, 17 december 2015 Voordracht Robbie Tas
“Update Vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers, Gent, 16 december 2015 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck , Lexfin Larcier Gent, 25 november 2015 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin Larcier Hasselt, 18 november 2015 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas, K. Van Herck en N. Glibert, BAB Antwerpen, 17 november 2015 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Lexfin Larcier Antwerpen, 16 november 2015 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen tussen aandeelhouders” – R. Tas, seminarie “Help, ik ben aandeelhouder !” – Contrast Law Seminars, Brussel, 10 september 2015 Voordracht Robbie Tas
“Fusies en splitsingen: welke technieken en procedures?” – R. Tas, studiedag “De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk”, die Keure, 29 mei 2015 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen tussen aandeelhouders” – R. Tas, seminarie “Help, ik ben aandeelhouder !” – Contrast Law Seminars, Brussel, 7 mei 2015 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Brussel, 5 maart 2015 Voordracht Robbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, A. Steeno, C. Mattelaer, K. Van Herck, Provinciehuis Leuven, 20 november 2014Voordracht Robbie Tas
“Geschillen in vennootschappen, R. Tas, C. Hotterbeekx, N. Glibert, M. Jans, Provinciehuis Leuven, 4 november 2014VoordrachtRobbie Tas
“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Hasselt, 21 oktober 2014 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Kortrijk, 13 oktober 2014 Voordracht Robbie Tas
“De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen”, R. Tas en W. Van Gaver, Themis KU Leuven, Leuven, 2 oktober 2014 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas, K. Van Herck en N. Glibert , BAB Antwerpen, 16 september 2014VoordrachtRobbie Tas
“Actualia vennootschapsrecht”, R. Tas en M. Jans, Lexdura, Gent, 17 december 2013 Voordracht Robbie Tas
“Vennootschapsrecht: aandachtspunten voor accountants, fiscalisten…”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 10 december 2013 Voordracht Robbie Tas
“Vennootschapsrecht: aandachtspunten voor accountants, fiscalisten…”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 5 december 2013 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten tussen vennoten en binnen vennootschappen”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Gent, 28 november 2013 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten tussen vennoten en binnen vennootschappen”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 26 november 2013 Voordracht Robbie Tas
“Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Lexdura, Leuven, 24 september 2013 Voordracht Robbie Tas
“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een KMO”, R. Tas, Kennisateliers vzw, Oostende, 24 juli 2013 Voordracht Robbie Tas
“Grondig practicum vennootschapsrecht voor accountants, fiscalisten… Concrete aandachtspunten met praktijkgerichte antwoorden”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 28 mei 2013 Voordracht Robbie Tas
“Grondig practicum vennootschapsrecht voor accountants, fiscalisten… Concrete aandachtspunten met praktijkgerichte antwoorden”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 7 mei 2013 Voordracht Robbie Tas
“Hoe op de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) anticiperen in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten?”, R. Tas, Studiedag Vlaams Pleitgenootschap Brussel “Pro-actief ondernemingsrecht”, Brussel, 3 mei 2013 Voordracht Robbie Tas
“De verkoopovereenkomst: do’s and don’ts in het contractenrecht”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 24 april 2013 Voordracht Robbie Tas
“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een familiale KMO”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 24 april 2013 Voordracht Robbie Tas
“De verkoopovereenkomst: do’s and don’ts in het contractenrecht”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Gent, 22 april 2013 Voordracht Robbie Tas
“De mogelijkheden van een Management Buy Out in een familiale KMO”, R. Tas, seminarie “Optimale verkoop en overdracht (familiale) KMO”, Kennisateliers vzw, Gent, 22 april 2013 Voordracht Robbie Tas
“Grondige update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, seminarie MAB, Elewijt, 26 maart 2013 Voordracht Robbie Tas
“Grondige update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, seminarie MAB, Elewijt, 19 maart 2013 Voordracht Robbie Tas
“Geschillen binnen de vennootschap”, R. Tas en C. Hotterbeekx, PHL, Hasselt, 5 maart 2013 Voordracht Robbie Tas
“Aansprakelijkheid van al wie optreedt voor de vennootschap”, R. Tas en Y. Thiery, PHL, Hasselt, 5 februari 2013 Voordracht Robbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, BAB Antwerpen, 18 december 2012 Voordracht Robbie Tas
“Grondig practicum vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Antwerpen, 13 december 2012 Voordracht Robbie Tas
“Grondig practicum vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, Kennisateliers vzw, Gent, 6 december 2012 Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen inzake bestuursaansprakelijkheid”, R. Tas, Confocus, Hasselt, 23 november 2012 Voordracht Robbie Tas
“Aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden”, R. Tas en A. Steeno, IFBD, Gent, 21 november 2012VoordrachtRobbie Tas
“Aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden”, R. Tas en A. Steeno, seminarie IFBD Gent, Gent, 6 juni 2012 Voordracht Robbie Tas
“Mergers & Acquisitions: een aantal tips & tricks voor de praktijk”, R. Tas, A. Steeno, B. Windey, J. Goyvaerts en S. Verschaeve, PH Limburg, Hasselt, 9 februari 2012VoordrachtRobbie Tas
“Update vennootschapsrecht”, R. Tas en K. Van Herck, BAB Antwerpen, 12 december 2011 Voordracht Robbie Tas
“De nieuwe geschillenregeling – het Belgische perspectief”, R. Tas, Vereniging voor Handelsrecht, Amsterdam, 28 oktober 2011 Voordracht Robbie Tas
Vennootschaps- en financieel recht, “Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 25 oktober 2011Voordracht Robbie Tas
Vennootschaps- en financieel recht, “Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 20 oktober 2011Voordracht Robbie Tas
Vennootschaps- en financieel recht, “Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 17 oktober 2011Voordracht Robbie Tas
Vennootschaps- en financieel recht, “Conflicten in vennootschappen”, R. Tas en S. Cools, Themis K.U. Leuven, Diepenbeek, 13 oktober 2011Voordracht Robbie Tas
“Studieavond Vennootschappen”, R. Tas en K. Van Herck, KH Leuven, Leuven, 15 september 2011VoordrachtRobbie Tas
“Recente ontwikkelingen inzake winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen, R. Tas, seminarie Provinciale Hogeschool Hasselt, 13 oktober 2010VoordrachtRobbie Tas
“Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers”, R. Tas, P. Van Reet, O. De Keukelaere en N. Labeeuw, Seminarie Kluwer Opleidingen, 12 oktober 2010 Voordracht Robbie Tas
“Stottert de vereffeningswetgever?”, R. Tas en J. Vananroye, studiedag Jan Ronse Instituut K.U. Leuven, Leuven,1 oktober 2010Voordracht Robbie Tas
“Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers”, R. Tas, P. Van Reet, O. De Keukelaere en N. Labeeuw, Seminarie Kluwer Opleidingen, Berchem, 11 mei 2010 Voordracht Robbie Tas
“Verslaggeving met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden – alarmbelprocedure en vereffeningsbeslissing”, R. Tas, Seminarie VEVB, Sint- Niklaas, 27 februari 2010 Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Brussel, 24 november 2009 Voordracht Robbie Tas
“De vereffenaar – loslopend wild”, R. Tas en K. Vanstipelen, Brussel, Seminarie EHSAL Fiscale Hogeschool, Brussel, 26 oktober 2009 Voordracht Robbie Tas
“Aansprakelijkheid van bestuurders – recente ontwikkelingen”, R. Tas, ING – WAPForum, Brussel, 14 mei 2009 Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Elewijt, 27 november 2008 Voordracht Robbie Tas
“Bewijsproblemen in het vennootschapsrecht”, R. Tas en A. Steeno, studienamiddag “Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen, leerstoel Constant Mattheusen”, K.U. Brussel, 7 november 2008Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Sint-Denijs-Westrem, 20 maart 2008 Voordracht Robbie Tas
“Het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht – Le statut de la société coopérative européenne de droit belge”, R. Tas, Studiedag “Europese Coöperatieve Vennootschap”, Nationale Raad voor de Coöperatie, Brussel, 19 februari 2008 Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, R. Tas, Seminarie Kluwer Opleidingen, Antwerpen, 15 november 2007VoordrachtRobbie Tas
“Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ? Aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het directiecomité”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Voordracht in het kader van het PlatoProject van VokaKamer van Koophandel Arr. Leuven, 19 juni 2007VoordrachtRobbie Tas
“Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ? Aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het directiecomité”, R. Tas en C. Hotterbeekx, Voordracht in het kader van het Platoproject van Voka – Kamer van Koophandel Arr. Leuven, 7 juni 2007VoordrachtRobbie Tas
“Recente ontwikkelingen in winstuitkeringen en aanverwante verrichtingen”, Seminarie Kluwer Opleidingen, Affligem, 22 maart 2007VoordrachtRobbie Tas
“Recente ontwikkelingen van vennootschapsrecht De nieuwe vereffeningsprocedure nieuwe bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, R. Tas en K. Geens, VRG-Alumnidag “Recht in Beweging”, Permanente Vorming VRGAlumni, Leuven, 9 maart 2007VoordrachtRobbie Tas
“De raad van bestuur van uw KMO”, R. Tas, Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven, Holsbeek, 12 december 2006VoordrachtRobbie Tas
“De geschillenregeling voor aandeelhouders. 10 jaar rechtspraktijk voor u doorgelicht”, R. Tas en M. Eyskens, Kluwer Opleidingen, Elewijt, 17 oktober 2006VoordrachtRobbie Tas
“De burgerlijke aspecten van fusies en splitsing van vzw’s”, R. Tas, studiedag Samenwerkingsverbanden tussen vzw’s, Procura, Affligem, 28 september 2006Voordracht Robbie Tas
“Actualia Vennootschapsrecht”, R. Tas, lezing in het kader van de zomercursussen permanente vorming van de Orde van Advocaten te Antwerpen, Antwerpen, 31 augustus 2006VoordrachtRobbie Tas
“Het nieuwe ontwerp tot aanpassing van de 2e Richtlijn”, R. Tas, studiedag Vennootschapsrecht: Europa nù”, Jan Ronse Instituut K.U. Leuven, Leuven, 27 januari 2006VoordrachtRobbie Tas
“Hoe gevaarlijk is het om bestuurder te zijn ?”, R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven, Holsbeek, 24 november 2005VoordrachtRobbie Tas
“Uw statuten geoptimaliseerd”, R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen, Antwerpen, 27 oktober 2005VoordrachtRobbie Tas
“Tien jaar geschillenregeling voor aandeelhouders”, R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen,Edegem, 14 juni 2005VoordrachtRobbie Tas
“Uw statuten geoptimaliseerd”, R. Tas en S. Van Haute, studiemiddag Kluwer Opleidingen, Diegem, 11 mei 2005Voordracht Robbie Tas
“De ontbinding en vereffening van de stichting”, R. Tas, studiedag Procura over De Stichting”, Brussel, 3 juni 2004Voordracht Robbie Tas
“De nieuwe Vzw-wetgeving”, voordracht ACW (een tiental keer herhaald voor verschillende gemeentes en organisaties), Hasselt, 31 maart 2004Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in het vennootschaps-en vzw-recht”, R. Tas, VRG-Alumnidag “Recht in beweging”, permanente vorming georganiseerd door VRG-Alumni, Leuven, 12 maart 2004Voordracht Robbie Tas
“Aansprakelijkheid van bestuurders”, R. Tas en V. Vanhimbeek, Kamer van Koophandel arr. Leuven, Bierbeek, 8 december 2003Voordracht Robbie Tas
“De nieuwe Vzw-wet”, R. Tas, BOIC, Brussel, 5 december 2003VoordrachtRobbie Tas
“De private stichting en de certificering van aandelen”, R. Tas, Leuvense vennootschapsdagen over de nieuwe vzw-wetgeving, Jan Ronse Instituut., Leuven, 4 november 2002VoordrachtRobbie Tas
“Uw vzw en de nieuwe vzw-wetgeving”, R. Tas, Procura vzw, Hasselt, 29 oktober 2003VoordrachtRobbie Tas
“De nieuwe vzw-wetgeving”, R. Tas, Provinciale Sportraad Limburg, Hasselt, 8 oktober 2003VoordrachtRobbie Tas
“De nieuwe Vzw-Wet : de algemene vergadering en privacyaspecten”, R. Tas, Permanente Vorming VUB, Vakgroep Economisch Recht, Brussel, 13 maart 2003VoordrachtRobbie Tas
“Actualia Ondernemingsrecht”, R. Tas, Permanente Vorming Katholieke Hogeschool Leuven, Leuven, 27 februari 2003VoordrachtRobbie Tas
“De instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA”, R. Tas, inleiden van drie onderwerpen en debat op een predoctoraal colloquium met 60 experten uit het vennootschapsrecht, Leuven, 13 december 2002VoordrachtRobbie Tas
“De 10%-beperking bij inkoop van eigen aandelen”, R. Tas, Commune Congres, Amsterdam, 28 november 2002VoordrachtRobbie Tas
“VZW – Hoe begin ik eraan? Van feitelijke vereniging tot VZW”, R. Tas, Sportac/Bloso (een 20-tal keer herhaald op verschillende locaties), Genk, 8 oktober 2002VoordrachtRobbie Tas
“De nieuwe VZW-Wetgeving”, R. Tas, permanente vorming Balie Leuven, Leuven, 29 augustus 2002VoordrachtRobbie Tas
“Uw statuten en de nieuwe VZW-Wetgeving”, R. Tas, Procura, Iepenburg, 13 juni 2002VoordrachtRobbie Tas
“Uw statuten en de nieuwe VZW-Wetgeving”, R. Tas, Procura, Blankenberge, 5 juni 2002VoordrachtRobbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Diepenbeek, 23 april 2002Voordracht Robbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Brussel, 18 april 2002VoordrachtRobbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Kortrijk, 8 april 2002VoordrachtRobbie Tas
“Overdracht van aandelen”, R. Tas, recylage vennootschaps en financieel recht, Themisschool voor postacademische juridische vorming, Leuven, 27 maart 2002VoordrachtRobbie Tas
“Tussentijdse uitkeringen en vaststellen van de uitkeerbare bedragen”, R. Tas, Commune Congres, Utrecht, 29 november 2001VoordrachtRobbie Tas
“Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw’s”, R. Tas, Procura over “Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw’s” voor praktijkjuristen, Iepenburg, 24 mei 2000VoordrachtRobbie Tas
“De codificatie van het vennootschapsrecht”, R. Tas, permanente vorming Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 19 februari 2000VoordrachtRobbie Tas
“De certificering van effecten (W. 15 juli 1998)”, R. Tas, “Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht”, Maklu, 18 november 1999VoordrachtRobbie Tas
“De certificering van effecten (W. 15 juli 1998)”, R. Tas, recylage vennootschaps-en beursrecht, Jan Ronse Instituut, 14 oktober 1999VoordrachtRobbie Tas
“Handelingen namens een vennootschap in oprichting”, R. Tas, postuniversitaire cyclus notariaat, Instituut voor notarieel recht, 11 oktober 1999VoordrachtRobbie Tas
“De uitoefening van de tandartsenpraktijk in vennootschapsvorm”, R. Tas, “Alles over samenwerking en associatie tussen tandartsen”, Nascholingsinstituut Verbond der Vlaamse tandartsen, Leuven, 13 maart 1999Voordracht Robbie Tas
“Recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht”, R. Tas, VRG-Alumnidag “Recht in beweging”, permanente vorming georganiseerd door VRGAlumni, Leuven, 12 maart 1999VoordrachtRobbie Tas
“Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw’s”, R. Tas, studiedag Procura over “Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw’s” voor praktijkjuristen, Antwerpen, 11 februari 1999VoordrachtRobbie Tas
“Uitkeringen aan aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde verrichtingen”, R. Tas, studiedag “30 jaar vennootschapsrecht : 19681998”, Jan Ronse Instituut., Leuven, 11 december 1998VoordrachtRobbie Tas
“Juridische aspecten van fusies en splitsingen van vzw’s”,studiedag Procura over “Structurele samenwerkingsverbanden tussen vzw’s” voor praktijkjuristen, Elewijt, 29 oktober 1998VoordrachtRobbie Tas
Het identiteitsvereiste bij het handelen namens een vennootschap in oprichting”, R. Tas, Commune Congres, Leuven, 14 november 1997VoordrachtRobbie Tas
“De advocatenvennootschap” in het kader van de permanente vorming georganiseerd door de jonge balie van Dendermonde, Dendermonde, 28 maart 1997VoordrachtRobbie Tas
“Overeenkomsten met een vennootschap die deel uitmaakt van een groep”, R. Tas, studiedag “Onderlinge afhankelijkheid van overeenkomsten”, Vlaams Pleitgenootschap Brussel, Brussel, 21 maart 1997VoordrachtRobbie Tas
“Herstructureringen binnen VZW’s” en “Het fiscaal statuut van de V.Z.W.”, R. Tas, studiedag “V.Z.W. en V.S.O.”, Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt, 30 november 1996 VoordrachtRobbie Tas
“De juridische eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen : uitdagingen voor het Europa van het volgende millennium”, Commune Congres, Corsendonck, 8 november 1996 VoordrachtRobbie Tas
“Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties”, R. Tas, studiedag Rechten en plichten van aandeelhouders”, Seminar Services, Gent, 8 november 1995VoordrachtRobbie Tas
“Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties”, R. Tas, studiedag “Leuvense vennootschapsdagen. De nieuwe vennootschapswetgeving 1995”, Jan Ronse Instituut, Leuven, 18 en 19 mei 1995VoordrachtRobbie Tas
Onze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website zelf en worden steeds gebruikt. Andere cookies (‘statistische cookies’) worden gebruikt om statistieken op te stellen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Deze statistische cookies worden alleen geplaatst en verzameld met uw toestemming. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen we naar ons cookiebeleid. Gaat u akkoord met ons gebruik van statistische cookies?