Matthias Jans, counsel

Matthias Jans behaalde in 2012 het Masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseerde in het economisch recht en het privaatrecht. Vanuit zijn voorliefde voor het vennootschapsrecht en M&A behaalde hij ook nog een Master-na-Master in het vennootschapsrecht (KU Leuven / HU Brussel – 2014) en een postgraduaat in corporate finance (KU Leuven – 2020).

Matthias was tevens van 2014 tot en met 2019 (deeltijds) praktijkassistent bij Professor Joeri Vananroye in het Instituut voor Economisch Recht van de KU Leuven.

Matthias ving in 2012 zijn carrière als advocaat aan bij het advocatenkantoor Curia, waar hij zich hoofdzakelijk toelegde op diverse facetten van het vennootschaps- en het ondernemingsrecht. Begin 2013 stond hij mee aan de wieg van intui. In 2017 verliet hij tijdelijk de balie om als senior consultant in het vennootschapsrecht te werken voor één van de grootste onafhankelijke fiduciaires in België om vervolgens in 2018 terug het team van intui te versterken.

Binnen ons kantoor begeleidt Matthias voornamelijk M&A-dossiers (aandelenoverdrachten, asset deals, fusies en splitsingen, aandeelhoudersovereenkomsten …) en adviseert hij cliënten over diverse onderwerpen in het vennootschaps- en verenigingsrecht. Daarnaast heeft hij expertise in de redactie en het onderhandelen van commerciële contracten.

Matthias behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.