Naomi Glibert, counsel

Naomi Glibert studeerde in 2008 af aan de KU Leuven als licentiaat in de rechten. Zij startte datzelfde jaar als praktijkassistente bij het Instituut voor Handels- en Verzekeringsrecht (nu: Handels- en Insolventierecht) van de KU Leuven, waar zij tot op heden nog steeds werkzaam is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Zij doceert er o.a. werkcolleges over post-acquisitiegeschillen. In 2009 volgde Naomi de Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar. Datzelfde jaar behaalde zij tevens het diploma Master in het Vennootschapsrecht aan de KU Leuven, Campus Brussel.

Naomi begon in 2009 haar loopbaan in de advocatuur, eerst bij het Brusselse advocatenkantoor Philippe & Partners, vervolgens vanaf eind 2012 bij Buyle Legal. Tijdens haar stage specialiseerde zij zich in het bank-, financieel– en vennootschapsrecht. Naomi heeft een ruime ervaring in het voeren van geschillen in commerciële en vennootschapsrechtelijke materies, waaronder aandeelhoudersgeschillen en bestuursaansprakelijkheid. Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren een bijzondere expertise opgebouwd in executie- en beslagprocedures. 

Zij behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.